informacje

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

nowy ogólnopolski program dopłat do kredytów na domy energooszczędne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) opracował projekt pierwszego, realizowanego ze środków publicznych, ogólnopolskiego programu dopłat do budowy domów energooszczędnych. Program: „Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”  ogłoszono 18 maja 2012 r. Obecnie poddano go szerokim konsultacjom w ramach Forum „Energia – Efekt – Środowisko”. Cele programu to wsparcie budownictwa energooszczędnego, zarówno jednorodzinnego, jak i wielorodzinnego oraz przeciwdziałanie emisji dwutlenku węgla (przewiduje się, że w wyniku programu zapobiegnie się emisji ok. 50 000 ton CO2 rocznie). – Projekt ma szczególną wartość, ponieważ dom energooszczędny będzie już niedługo obowiązującym standardem – powiedział Marcin Korolec, Minister Środowiska.

więcej

oferta

Copyright HOTBLOK | all right reserved

designed by the white tree