system hotblok

zalety_1.png

ZALETY SYSTEMU HOTBLOK

SYSTEM ŚCIAN JEDNOWARSTWOWYCH

Wznoszenie ścian w systemie HOTBLOK jest najprostszym z możliwych systemów wykonania obiektów budowlanych. Podstawą zaletę Systemu HOTBLOK stanowi rewelacyjny współczynnik izolacyjności termicznej - U=0,15 W/m2K, który jest wystarczający do budowy domów energooszczędnych, a nawet domów pasywnych.System HOTBLOK łączy w sobie wszystkie oczekiwane cechy zwykle wykluczające się wzajemnie, tzn. izolacyjność z wytrzymałością, paroprzepuszczalność z mrozoodpornością i wodoodpornością, dźwiękochłonność z ognioodpornością. Jest to niespotykane zestawienie parametrów w dzisiejszym budownictwie, zwłaszcza w przypadku wznoszenia ścian jednowarstwowych.

zalety_2.png

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

NAJSZYBCIEJ I NAJPROŚCIEJ

Budowanie w Systemie HOTBLOK to jedna z najprostszych i najszybszych metod wznoszenia ścian. Najniższy współczynnik izolacyjny U=0,15 W/m2K, sprawia, że ściany wykonane w technice HOTBLOK nie wymagają ocieplenia, dzięki czemu czas budowy domu jest znacznie krótszy. Optymalne dobrany rozmiar i waga pojedynczego elementu powodują, że murowanie postępuje bardzo szybko (1m2 ściany to tylko 6,9 elementów). Bloczki posiadają wygodne uchwyty, ułatwiające przenoszenie i układanie elementów w ścianie, a system “pióro-wpust” eliminuje konieczność używania zaprawy w spoinie pionowej. Elementy uzupełniające systemu HOTBLOK - bloczki połówkowe, narożne, kątowe, węgarowe oraz gotowe nadproża i elementy izolacji stropów, znacznie przyspieszają czas realizacji inwestycji, bez konieczności stosowania przerw techno-logistycznych.

zalety_3.png

OSZCZĘDNOŚĆ CIEPŁA

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I EKOLOGIA

Dzięki unikalnym rozwiązaniom, dom zbudowany w Systemie HOTBLOK cechuje ogromna oszczędność ciepła. Keramzyt, który powstaje ze specjalnie wyselekcjonowanej gliny, to tradycyjny, zdrowy i naturalny materiał , stosowany w budownictwie od wielu lat. Izolacyjność ścian nie przekraczająca 0,15 W/m2K, umożliwia budowę budynku energooszczędnego, a ze względu na znaczne ograniczenie ilości ciepła potrzebnej do ogrzania domu, zmniejsza się wielkość emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

zalety_4.png

OSZCZĘDNOŚĆ W EKSPLOATACJI

DOM CIEPŁY, TRWAŁY I ZDROWY

Współczynnik izolacyjności termicznej U=0,15 W/m2K sprawia, że dom zbudowany w systemie HOTBLOK pozwoli zaoszczędzić wymierne kwoty przeznaczone na jego ogrzewanie w trakcie eksploatacji, co ma duże znaczenie przy prognozowanym dalszym wzroście cen energii. Systemowe rozwiązania pozwalają ograniczyć do minimum straty ciepła. To niespotykane w dzisiejszym budownictwie, zwłaszcza w przypadku ścian jednowarstwowych, zestawienie parametrów sprawia, że dom wykonany w systemie HOTBLOK, będzie komfortowo ciepły, oddychający, trwały i zdrowy.

zalety_5.png

OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW

DOM TANI W BUDOWIE

Zastosowanie systemu HOTBLOK znacznie zmniejsza koszty budowy. HOTBLOK jest kompletnym systemem do wznoszenia ścian jednowarstwowych, które nie wymagają dodatkowego ocieplenia. Bardzo wysoka izolacyjność, na poziomie U=0,15 W/m2K, pozwala na budowę domu niskoenergetycznego w cenach niższych od obecnie stosowanych technologii ścian dwuwarstwowych, mogących osiągnąć porównywalne parametry. Wykorzystując system HOTBLOK, wyraźnie obniża się koszty wykonania i materiałów.

informacje

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

nowy ogólnopolski program dopłat do kredytów na domy energooszczędne

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia do tego, aby od początku 2021 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”. Nowy program priorytetowy ma na celu przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów materiałów budowlanych, wykonawców do wymagań Dyrektywy. Będzie stanowił impuls dla rynku do zmiany sposobu wznoszenia budynków w Polsce i poza korzyściami finansowymi dla beneficjentów przyniesie znaczący efekt edukacyjny dla społeczeństwa. Jest to pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii. Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa). Dofinansowanie ma formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW, oraz od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej. Szczegółowe wymagania określone są w Załączniku nr 3 do Programu. Program przyniesie korzyści dla gospodarstw domowych w postaci: • dopłaty do kredytu, pokrywającej część wyższych kosztów inwestycyjnych oraz koszty weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego, • niższych kosztów eksploatacji budynku, • podniesienia wartości budynku. Budżet programu wynosi 300 mln zł. Środki pozwolą na realizację ok. 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Wdrożenie programu przewidziane jest na lata 2013–2018, a wydatkowanie środków z nim związanych – do 31.12.2022 r. Wymagania techniczne dla budynków Każdy budynek realizowany w ramach programu Dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych musi spełniać obligatoryjne wymagania techniczne określone w załączniku nr 3 do programu. Wymagania opierają się na ekspertyzie przygotowanej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. Opracowanie było udostępnione do szerokich konsultacji na stronie internetowej NFOŚiGW, w wyniku których zebrano wiele cennych uwag. Ostateczny kształt wytycznych został zatwierdzony przez Zarząd NFOŚiGW. Zastosowanie w praktyce ogłoszonych wymagań technicznych będzie podlegało okresowym przeglądom i w razie potrzeby wytyczne będą uzupełniane. Źródło: www.nfosigw.gov.pl

więcej

galeria

gallery_img.png

hotblok

HOTBLOK jest najprostszym z możliwych systemów wykonania obiektów budowlanych, co przekłada się na dużą oszczędność czasu i obniżenie kosztów budowy. Posiada rewelacyjny współczynnik izolacyjności termicznej, dzięki któremu zatrzymuje więcej ciepła i przyczynia się do znacznej redukcji późniejszych kosztów eksploatacyjnych budynku.

Copyright HOTBLOK | all right reserved

designed by the white tree