INFORMACJE

NFOŚiGW opracowuje nowy ogólnopolski program dopłat do kredytów na domy energooszczędne, zarówno jednorodzinne jak i wielorodzinne. Program „Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” jest obecnie w fazie konsultacji. Ruszy na początku 2013 roku. Do podziału będzie 300 mln zł.


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) opracował projekt pierwszego, realizowanego ze środków publicznych, ogólnopolskiego programu dopłat do budowy domów energooszczędnych. Program: „Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”  ogłoszono 18 maja 2012 r. Obecnie poddano go szerokim konsultacjom w ramach Forum „Energia – Efekt – Środowisko”.


Cele programu to wsparcie budownictwa energooszczędnego, zarówno jednorodzinnego, jak i wielorodzinnego oraz przeciwdziałanie emisji dwutlenku węgla (przewiduje się, że w wyniku programu zapobiegnie się emisji ok. 50 000 ton CO2 rocznie). – Projekt ma szczególną wartość, ponieważ dom energooszczędny będzie już niedługo obowiązującym standardem – powiedział Marcin Korolec, Minister Środowiska.


Beneficjentami programu mają być osoby fizyczne budujące domy jednorodzinne oraz nabywające od deweloperów domy jednorodzinne oraz mieszkania w domach wielorodzinnych. Przewiduje się, iż w ramach programu wybuduje się ok.16 tys. domów i mieszkań o wysokim standardzie energooszczędności.


– Dopłaty to premia za osiągnięcie ambitnego standardu energooszczędności. To także gromadzenie kompetencji niezbędnych do budowy budynków mieszkalnych o niemal zerowym zużyciu energii od 2021 roku, do czego zobowiązuje nas Dyrektywa Unii Europejskiej – mówił Jan Rączka, Prezes Zarządu NFOŚiGW.


Dotacje do domów energooszczędnych - efekty programu

Planowany budżet programu to 300 mln zł, natomiast okres obowiązywania: lata 2013 – 2018.

Przewidywane korzyści dla gospodarstw domowych:

Mniejsze koszty eksploatacji, a więc niższe rachunki;

Mniejszy koszt kredytu z uwagi na niższe ryzyko banku i lepszy profil ryzyka kredytowego kredytobiorcy;

Wyższa wartość nieruchomości (budynki energooszczędne mają większą wartość rynkową w porównaniu do zwykłych);

Premia za uzyskanie wymaganego w programie standardu energetycznego.

Dotacje będą przyznawane na podstawie oceny jakości projektu. Planowana dopłata NFOŚiGW uzależniona będzie od osiągniętego wskaźnika zapotrzebowania budynku/mieszkania na energię użytkową do ogrzewania.


Proponowane standardy:

dla budynków jednorodzinnych

o NF40 – EUco* ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dopłata 20 000 zł brutto**

o NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dopłata 40 000 zł brutto

dla mieszkań w budynkach wielorodzinnych

o NF40 - EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dopłata 10 000 zł brutto

o NF15 - EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dopłata 15 000 zł brutto

*) EUco –energia użytkowa potrzebna do ogrzewania

**) brutto, gdyż dotacja stanowi przychód, który należy uwzględnić przy corocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie od opodatkowania nie leży w kompetencji NFOŚiGW.

Partnerzy projektu

W celu zapewnienia pełnej dostępności programu oraz ułatwienia jego obsługi, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej korzystać będzie z partnerów pośredniczących. NFOŚiGW jest instytucją centralną, nie posiada więc żadnych delegatur ani oddziałów regionalnych. Postanowiono zatem skorzystać dobrych doświadczeń z wdrażania programu dopłat do kredytów na kolektory słoneczne i z pośrednictwa banków, które zgłoszą zainteresowanie wzięciem udziału w programie "Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” .

– Połączenie dotacji i wsparcia z NFOŚiGW z ofertą bankową to bardzo dobra inicjatywa, która sprawdziła się już przy kolektorach słonecznych. Program pilotażowy dla kolektorów słonecznych działa wyśmienicie – ocenił Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich – Dopłaty do kredytów na domy i mieszkania energooszczędne, poprzez promowanie innowacyjnych rozwiązań i technologii, będą także ważnym i znaczącym impulsem dla gospodarki. Oceniamy, że 300 mln zł w ciągu 4 lat - tyle wynosi budżet programu - uruchomi inwestycje w budownictwie o znacznej wartości, rzędu nawet 3 mld złotych.

Banki partnerskie zostaną wyłonione w naborze ogłoszonym niezwłocznie po zatwierdzeniu programu przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW. Przewiduje się, iż nastąpi to w sierpniu 2012 r. Dyskusja, rozpoczęta 18 maja w siedzibie NFOŚiGW podczas Forum "Energia, Efekt, Środowisko" zainicjowała trzymiesięczny okres konsultacji społecznych zaproponowanego programu.


Źródło: muratorplus.pl

hotblok

HOTBLOK jest najprostrzym z mozliwych systemów wykonania obiektów budowlanych, co przekłada się na dużą oszczędność czasu i obniżenie kosztów budowy. Posiada rewelacyjny współczynnik izolacyjności termicznej, dzięki któremu zatrzymuje więcej ciepła i przyczynia się do znacznej redukcji późniejszych kosztów eksploatacyjnych budynku.

beneficjent

eur.png

Spółka otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie
w MSP, na realizację projektu pt. „Przygotowanie firmy HOTBLOK do pozyskania inwestorów zagranicznych“.

Copyright HOTBLOK | all right reserved

designed by the white tree