submenu

kontakt dla inwestorów:

Piotr Tyranowski

Prezes Zarządu

tel.:

mail: piotr.tyranowski@hotblok.pl

animator rynku w alternatywnym systemie obrotu na rynku newconnect:

Copernicus Securities S.A.

ul. Grójecka 5

02-019 Warszawa

tel.: +48 22 44 00 100

fax: +48 22 44 00 105

mail: biuro@copernicus.pl

notowania HOTBLOK s.a. na newconnect:

image.png

beneficjent

eur.png

Spółka otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie
w MSP, na realizację projektu pt. „Przygotowanie firmy HOTBLOK do pozyskania inwestorów zagranicznych“.

Copyright HOTBLOK | all right reserved

designed by the white tree