submenu

władze spółki

zarząd:

Piotr Tyranowski

Aleksander Gruszczyński

- Prezes Zarządu

- Wiceprezes Zarządu

RADA NADZORCZA:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zastępca Przewodniczącego RN

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

- Artur Jędrzejewski

- Łukasz Marczuk

- Noemi Pietrowicz

- Wojciech Przybyła

- Grzegorz Kubica

zarys strategii emitenta:

Strategia Spółki jest podzielona na trzy elementy:
1. Sprzedaż bloczków HOTBLOK:
I. Na terenie Polski;
II. Na terenie Unii Europejskiej;
III. Poza Unią Europejską
2. Sprzedaż licencji oraz technologii produkcji bloczków HOTBLOK.
3. Rozpoczęcie oferowania kompleksowych dostaw oraz prowadzenie budowy dla klientów.
Ad.1. Sprzedaż bloczków
Sprzedaż bloczków jest kluczowym elementem strategii rozwoju Spółki. W ramach tego celu, Spółka prowadzi intensywne działania nad spopularyzowaniem swojej oferty towarów. Docelowym klientem Emitenta są firmy deweloperskie oraz wykonawcze. Do tej grupy klientów docieramy bezpośrednio albo poprzez architektów czy projektantów. Spółka przewiduje zbudowanie sieci dystrybucji w oparciu o współpracę z firmami dystrybucyjnymi w poszczególnych województwach. Sprzedaż prowadzona jest również poza granicami Polski. Odbiorcami na terenie Unii Europejskiej są dystrybutorzy branżowi (Włochy, Czechy, Słowacja), a także architekci (Węgry, Irlandia). Strategia, której realizację rozpoczęto w końcu 2011 roku przyniosła dobre efekty.
Ad 2.Sprzedaż licencji
Emitent prowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami o sprzedaży licencji lub innych rozwiązaniach biznesowych pozwalających na uruchomienie produkcji w innych lokalizacjach niż jest to obecnie. Rozmowy są prowadzone zarówno na rynku krajowym jak również europejskim. Kompleksowe dostawy i prowadzenie budowy: w związku z dużym zainteresowaniem ze strony głównie klientów indywidualnych związanym z zapotrzebowaniem na pełne dostawy (fundament, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, okna i dachy), spółka zamierza realizować kompleksowe dostawy oraz brać udział w przetargach na wykonawstwo.
Ad. 3. Rozpoczęcie oferowania kompleksowych dostaw oraz prowadzenie budowy dla klientów.
Zarząd HOTBLOK S.A. prowadzi negocjacje z firmami wykonawczymi specjalizującymi się w budownictwie energooszczędnym i pasywnym lub zainteresowanymi rozszerzeniem swojej oferty o budownictwo energooszczędne i pasywne, mające w swym zamierzeniu zainicjowanie współpracy polegającej na oferowaniu domów energooszczędnych lub pasywnych wybudowanych w technologii HOTBLOK..


więcej

kontakt dla inwestorów:

Piotr Tyranowski

Prezes Zarządu

tel.:

mail: piotr.tyranowski@hotblok.pl

animator rynku w alternatywnym systemie obrotu na rynku newconnect:

Copernicus Securities S.A.

ul. Grójecka 5

02-019 Warszawa

tel.: +48 22 44 00 100

fax: +48 22 44 00 105

mail: biuro@copernicus.pl

notowania HOTBLOK s.a. na newconnect:

image.png

beneficjent

eur.png

Spółka otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie
w MSP, na realizację projektu pt. „Przygotowanie firmy HOTBLOK do pozyskania inwestorów zagranicznych“.

Copyright HOTBLOK | all right reserved

designed by the white tree